• VYHĽADAŤ
Krmitko 2070AF, 2.50 lit., plastové
Krmitko 2070AF, 2.50 lit., plastové
Spájkovacia stanica ZD99 230V/48W 100-45
Spájkovacia stanica ZD99 230V/48W 100-45
  • KONTAKT
Martin Hrešan
Vyšné Revištia 46
07243 Veľké Revištia
Slovenská Republika
IČ: 46230882
DIČ: 1084172133
Telefonické spojenie
0918 683 675
Email
hresan@hresan.sk
Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa, a. s.
5114376439/0900
Späť na: LED žiarovky, žiarivky a svietidlá » Ručné, čelovky, cyklo » Čelovky

Čelovka COB, napájení 3x AAA, modrá, TIROSS

Čelovka COB, napájení 3x AAA, modrá, TIROSS
baleno v blistru
Výrobca
Dostupnosť Skladom_u dodávateľa
Záruka 24 mesiacov
Kód položky T217C
CENA: 4,09 EUR
ks
  • Podrobný popis
T217B,C - Čelovka COB 2W, napájení 3x AAA, černá, TIROSS
Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto
produktu. Tento návod k obsluze je součástí
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení
výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,
abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv
přečíst!
Popis:
Čelovka COB 2W, napájení 3x AAA, černá,
Bezpečnost:
# Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE)
není povoleno svévolné přestavování a/nebo
pozměňování produktů.
# Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným
vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
# Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout
díly přístroje nebo se zranit
Použití:
Uvedení do provozu
Pomocí spínače na rukojeti můžete svítilnu zapínat a vypínat. Doba svícení je závislá na
teplotě okolí # při nízkých teplotách (např. v zimě) mají akumulátory menší výkon.
Manipulace
Následující podmínky na pracovišti nebo při přepravě nejsou pro svítilnu vhodné:
- Vysoká vlhkost
- Přímé sluneční záření
- Extrémní mráz nebo horko
- Prach, hořlavé plyny, výpary, rozpouštědla
- Vysoké vibrace
- Vysoké magnetické pole, blízkost reproduktorů
# Dbejte na to, aby nebyla poškozena izolace výrobku. Výrobek nerozebírejte!
# Výměna světelného zdroje není nutná (LED technika) a ani není možná.
# Před každým použitím se přesvědčte, že výrobek není poškozen!
Výrobek není možné bezpečně používat, pokud:
- jsou na výrobku viditelné vady a poškození.
- výrobek není funkční.
- došlo k poškození při přepravě.

Manipulace s bateriemi a akumulátory
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout
děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie
(akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou
způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte
pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V
takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory. Vybité
baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního
odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K
těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s
elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí!
Údržba a čištění
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.
Recyklace:
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!
Záruka:
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo
změn na výrobku, provedených třetí osobou.