• VYHĽADAŤ
Bezdrôtový mikrofón Sekaku WR-108DR/VT-2
Bezdrôtový mikrofón Sekaku WR-108DR/VT-2
Vypaľovačka do dreva, spájkovacie pero n
Vypaľovačka do dreva, spájkovacie pero n
  • KONTAKT
Martin Hrešan
Vyšné Revištia 46
07243 Veľké Revištia
Slovenská Republika
IČ: 46230882
DIČ: 1084172133
Telefonické spojenie
0918 683 675
Email
hresan@hresan.sk
Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa, a. s.
5114376439/0900
Späť na: Domácnosť, domáce potreby » Upratovanie

Gél Herba HD-2020, 500 ml, dezinfekčný, s pumpičkou

Gél Herba HD-2020, 500 ml, dezinfekčný, s pumpičkou
Obsah alkoholu viac ako 60%. Zloženie: Etylalkohol, voda, glycerín. Učinná látka: Etylakohol 62 g v 100 g. Podrobný popis viď nižšie.
Výrobca
Dostupnosť 1-5 dní
Záruka 24 mesiacov
Kód položky 312547
CENA: 11,99 EUR
ks
  • Podrobný popis
DEZINFEKČNÝ ROZTOK NA RUKY:

Upozornenie:
- Nebezpečenstvo. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

- Uchovávajte mimo dosahu detí, tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohńa a iných zdrojov zapálenia.
- Nefajčite!
- Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na dobre vetranom mieste, v chlade a chráňte pred slnečným žiarením.

PO POŽITí:
Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky ak je to možné odstráňte ich a pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie oči pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

- Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Prestaňte gél používať. Ak podráždenie pokožky pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
- Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi predpismi.

Návod na použitie:
- Naneste 3-5 ml neriedeného prípravku na pokožku rúk, rozotrite a nechajte vyschnúť.
- Neoplachujte.
- Vhodné do školy, na cestovanie a po každom použití toalety.

Zloženie: Etylalkohol, voda, glycerín.
Učinná látka: Etylakohol 62 g v 100 g